Logo Powiatu Karkonoskiego

Komunikat Starosty Karkonoskiego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starosta Karkonoski przypomina, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy (np. w formie wolontariatu) w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie, zajęcia dodatkowe w instytucjach kultury) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby (np. trenera, animatora, opiekuna) są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  1. Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego.
  2. Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK).
  3. Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje z Rejestru są bezpłatne. Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.Przepisy karne wynikające z ustawy:

  • zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł;
  • zgodnie z art. 24 ustawy, kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru z dostępem ograniczonym informację o osobie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności