Logo Powiatu Karkonoskiego

Ogłoszenie ws. dofinansowania dla realizacji zadania publicznego pn.: XI Wędrowny Przegląd Piosenki "Polana"

Zarząd Powiatu Karkonoskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: XI Wędrowny Przegląd Piosenki "Polana", złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) przez Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej 15 maja 2023r.

 

Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10 (pok. 1.07, I piętro), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@powiatkarkonoski.eu oraz listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra.

Informacja o dofinansowaniu oferty w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatkarkonoski.eu/5938/dokument/26771

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności