Logo Powiatu Karkonoskiego

Podanie do publicznej wiadomości oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania pn.: "Ulotka informacyjna na temat Ornamental Farm Bukowiec wersja PL, ENG, DE, CZ"

26 marca 2024 r., Zarząd Powiatu Karkonoskiego podjął uchwałę nr 430/1474/24 w sprawie podania do publicznej wiadomości ofertę Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania publicznego pn. „Ulotka informacyjna na temat Ornamental Farm Bukowiec wersja PL, ENG, DE, CZ” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Zarząd Powiatu Karkonoskiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, 15 marca 2024 r. na realizację zadania pn. „Ulotka informacyjna na temat Ornamental Farm Bukowiec wersja PL, ENG, DE, CZ”. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10 (pok. 1.07, I piętro), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@powiatkarkonoski.eu oraz listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 430/1474/24
Format: pdf, 173.97 kB
formularz do zgłaszania uwag.pdf
Format: pdf, 397.05 kB
formularz do zgłaszania uwag.docx
Format: docx, 12.42 kB
oferya Fundacji pałaców i Ogrodów.pdf
Format: pdf, 231.07 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności