Logo Powiatu Karkonoskiego

Podanie do publicznej wiadomości oferty Fundacji Fucco na realizację zadania pn. "„Aktywna Pewność Siebie- Warsztaty skutecznej samoobrony”

29 stycznia 2024 r., Zarząd Powiatu Karkonoskiego podjął uchwałę nr  418/1432/24 w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Fundacji Fucco na realizację zadania publicznego pn. „Aktywna Pewność Siebie- Warsztaty skutecznej samoobrony” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Zarząd Powiatu Karkonoskiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Fundację Fucco, 22 stycznia 2024 r. na realizację zadania pn. „Aktywna Pewność Siebie- Warsztaty skutecznej samoobrony” Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10 (pok. 1.07, I piętro), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@powiatkarkonoski.eu oraz listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra.

Pliki do pobrania:

formularz do zgłaszania uwag
Format: docx, 12.42 kB
formularz do zgłaszania uwag
Format: pdf, 397.05 kB
Uchwała 418_1432_24
Format: pdf, 172.72 kB
oferta Fundacji Fucco
Format: pdf, 816.57 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności