Logo Powiatu Karkonoskiego

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

14 września 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Karkonoskim.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, powołania na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Karkonoskim, na VI kadencję (2023 r. - 2027 r.), otrzymali:
- Pani Lucyna Kornobys,
- Pan Leszek Karbowski,
- Pani Elżbieta Werstak,
- Pani Krystyna Ratajska,
- Pani Iwona Tymiuk

W trakcie spotkania członkowie dokonali wyboru prezydium Rady:
- Pani Lucyna Kornobys – przewodnicząca Rady,
- Pan Leszek Karbowski – wiceprzewodniczący Rady,
 -Pani Iwona Tymiuk – sekretarz Rady
 
Do zakresu zadań Rady należy:
- podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych przez Radę Powiatu Karkonoskiego,
- ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

IMG-20230914-WA0003 IMG-20230914-WA0004 IMG-20230914-WA0005 IMG-20230914-WA0007 IMG-20230914-WA0000 IMG-20230914-WA0001
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności