Logo Powiatu Karkonoskiego

Podanie do publicznej wiadomości oferty Karkonoskiego Klubu Paralotniowego  na realizację zadania publicznego pn. „Przelotowe zawody paralotniowe 'Karkonosze XC'” 

18 marca 2024 r., Zarząd Powiatu Karkonoskiego podjął uchwałę nr 428/1465/24 w sprawie podania do publicznej wiadomości ofertę Karkonoskiego Klubu Paralotniowego na realizację zadania publicznego pn. „Przelotowe zawody paralotniowe 'Karkonosze XC'” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Zarząd Powiatu Karkonoskiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Karkonoski Klubu Paralotniowy, 14 marca 2024 r. na realizację zadania pn. „Przelotowe zawody paralotniowe 'Karkonosze XC'”. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10 (pok. 1.07, I piętro), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@powiatkarkonoski.eu oraz listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra.

Pliki do pobrania:

formularz zgłoszeniowy uwagi.docx
Format: docx, 12.42 kB
formularz zgłoszeniowy uwag.pdf
Format: pdf, 397.05 kB
oferta paralotniarze.pdf
Format: pdf, 144.29 kB
uchwały upublicznienie paralotniarze .pdf
Format: pdf, 172.85 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności