Logo Powiatu Karkonoskiego
Powróć do: O powiecie

Gminy powiatu

Powiat Karkonoski to 9 gmin okalających Jelenią Górę. Cztery miasta (Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba) i 5 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica) to niezwykły konglomerat rozmaitości. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki 1.603 m n.p.m.) do najniższego dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga grubo ponad 1.000 m!

 

Piechowice

Piechowice    

Miasto w Polsce, na Śląsku, w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim. W latach 1945-54 siedziba wiejskiej gminy Piechowice. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa jeleniogórskiego. Miejscowość leży nad Kamienną, niewielką rzeką dorzecza Odry, dopływem Bobru oraz uchodzącym doń w Piechowicach dopływem - Małą Kamienną. Według danych z 31 grudnia 2015 r. miasto miało 6443 mieszkańców. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://www.piechowice.eu/

 

Szklarska Poręba

Szklarska-Poreba   

Położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów (Kamieńczyka i Szklarki), na wys. 440–886 m n.p.m., od południa na stokach Karkonoszy z dominującą nad miastem Szrenicą (1362 m n.p.m.), od północy na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1058 m n.p.m.) i Czarną Górą (965 m n.p.m.), zaś od wschodu wzniesienia Pogórza Karkonoskiego oddzielają miasto od Kotliny Jeleniogórskiej. Sąsiednie gminy: Mirsk, Piechowice, gmina Stara Kamienica. Gmina sąsiaduje z Czechami. Według danych z roku 2007 Szklarska Poręba ma obszar 75,44 km² (55. lokata w kraju), w tym: użytki rolne: 6%, użytki leśne: 80%. Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 75,44 km². Miasto stanowi 12,01% powierzchni powiatu. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://szklarskaporeba.pl/

 

Karpacz  

Karpacz   

Według danych z roku 2007 Karpacz ma obszar 37,99 km² (118. lokata w kraju), w tym: użytki rolne 11%, użytki leśne 63%. Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosi 37,99 km². Miasto stanowi 6,04% powierzchni powiatu. Sąsiednie gminy: Kowary, Podgórzyn. Na południu gmina sąsiaduje z Czechami. Miasto jest położone w Karkonoszach, u stóp Śnieżki (1602 m n.p.m.), której polska część znajduje się w granicach miasta, w dolinie rzeki Łomnicy oraz potoków, będących jej dopływami. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://www.karpacz.pl/

 

Kowary  

Kowary   

Miasto Kowary leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie karkonoskim, nad Jedlicą. Miasto o powierzchni 37,4 km² zamieszkuje ponad 11,5 tys. mieszkańców. Kowary położone są w południowo-wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, północno-wschodniej części Karkonoszy oraz południowo-zachodnim skrawku Rudaw Janowickich. Obszar miasta w granicach administracyjnych (3739 ha powierzchni – 120. lokata w kraju) charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu (420–1280 m n.p.m.), a przez to zróżnicowaniem warunków klimatycznych. Od południowego zachodu Kowary graniczą z Czechami. Granica biegnie od Przełęczy Okraj poprzez Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://kowary.pl/

 

 

Podgórzyn

Podgorzyn    

Gmina Podgórzyn położona na wysokości 350-480 m n.p.m. Miejscowość leży w dolinie rzeki Podgórnej, częściowo w obrębie Pogórza Karkonoskiego (Podgórzyn Górny), a częściowo na terenie Kotliny Jeleniogórskiej (Podgórzyn Dolny). Na północ od miejscowości znajdują się Stawy Podgórzyńskie, założone na przełomie XIV i XV wieku przez zakon cystersów; w późniejszym okresie własność Schaffgotschów z Cieplic, a od 1996 własność prywatna. Kompleks stawów obejmuje 150 ha i należy do najcenniejszych zespołów przyrodniczych Kotliny Jeleniogórskiej, a zarazem do najwyżej położonych kompleksów wodnych w tej części Europy. Na uwagę zasługuje bogactwo świata ptactwa wodnego. W stawach w sposób tradycyjny hodowane są takie gatunki, jak karp, amur, tołpyga oraz sezonowo jesiotr i pstrąg. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://www.podgorzyn.pl/

 

 

Janowice Wielkie  

Janowice-Wielkie    

Janowice Wielkie leżą w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie karkonoskim w Kotlinie Jeleniogórskiej w Sudetach, u podnóża Rudaw Janowickich oraz Gór Kaczawskich nad Bobrem. Do Bobru na terenie Janowic, od jego lewej strony, wpływa ze stoków góry Piaskowej (586 m n.p.m.) Miedziany Potok, z Dziczej Góry (881 m n.p.m.) spływa Janówka, zaś prawym dopływem Bobru, płynącym od strony północnej ze szczytu Różanki (628 m n.p.m.) i wód Trzcińskich Mokradeł, jest Krupówka. W swej południowej części Janowice Wielkie leżą w obszarze Rudaw Janowickich, zaś w północnej w Górach Kaczawskich (Góry Ołowiane). [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://www.janowicewielkie.eu/

 

 

Jeżów Sudecki  

Jezow-Sudecki    

Jeżów Sudecki Położony jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, powiat karkonoski, na wzgórzach Gór Kaczawskich odznaczających się bogactwem form morfologicznych. Jeżów Sudecki ma bardzo bogatą historię sięgającą początków XIII w. Wspaniałe zabytki znajdujące się na terenie gminy stanowią świadectwo wielowiekowej historii. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://www.jezowsudecki.pl/

 

 

Mysłakowice  

Myslakowice    

W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://www.myslakowice.eu/

 

 

Stara Kamienica

Stara-Kamienica       

Stara Kamienica to niewielka wieś w województwie dolnośląskim, malowniczo położona w sercu Gór Izerskich, pomiędzy Jelenią Górą i Świeradowem-Zdrój, przy zachodniej granicy Polski. [źródło: https://www.wikipedia.org]

Strona internetowa: https://strona.starakamienica.pl/