Logo Powiatu Karkonoskiego
Powróć do: O powiecie

Strategie i programy, raporty

Program Rozwoju Powiatu Karkonoskiego na lata 2021-27

Opracowany „Program Rozwoju Powiatu Karkonoskiego na lata 2021-2027” jest dokumentem o znaczeniu strategicznym i planistycznym oraz posłuży do skutecznego zarządzania rozwojem naszego regionu wspólnie przez władze naszego Powiatu i władze Gmin Powiatu Karkonoskiego, także wspólne z przedstawicielami różnych środowisk społeczno-gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy dokumenty związane z tworzeniem programu.