Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zadania

Do zakresu działania Wydziału należy:

 1. sprawowanie w imieniu Starosty Jeleniogórskiego nadzoru nad realizacją przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości,
 2. realizacja zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 3. realizacja zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:
  • przygotowanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączanie gruntów
   rolnych z produkcji rolnej,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rekultywacji gruntów
   zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk
   żywiołowych,
  • przygotowanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
   ustalania kierunku i terminu rekultywacji gruntów oraz decyzji uznających
   rekultywację za zakończoną,
  • prowadzenie rejestru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zestawienia
   gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu.
 4. realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 5. przygotowanie decyzji dotyczących przyznania prawa własności działek "dożywocia" rolnikom i ich zstępnym, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 6. prostowanie treści aktów nadania i orzeczeń o wykonaniu aktu nadania na podstawie Dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz Dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.
 7. realizacja zadań ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  • gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości i zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
  • zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami kraju
   na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub ceny sprzedaży budynków
   lub lokali;
  • wydawanie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd;
  • ustalanie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
   nieruchomości; w tym prowadzenie postepowań w sprawie aktualizacji opłat
   rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
  • ustalanie innego niż - 31 marzec - terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu
   użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych;
  • prowadzenie postępowania w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej
   opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu związanej ze zmianą
   sposobu korzystania z nieruchomości;
  • prowadzenie postępowania w sprawie ustalania bonifikat od opłat rocznych
   z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej
   i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, osobom fizycznym, których dochód
   miesięczny nie przekracza na jednego członka rodziny 50 % średniego
   miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku
   poprzedniego;
  • przygotowywanie decyzji o aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego
   zarządu;
  • wywłaszczanie nieruchomości, w tym ustalanie odszkodowań za wywłaszczone
   nieruchomości;
  • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;
 8. realizacja zadań z ustawy o transporcie kolejowym - ustalanie odszkodowania w przypadku braku umowy stron za wycinkę drzew i krzewów utrudniających widoczność;
 9. realizacja ustawy Ordynacja podatkowa - prowadzenie postępowania w sprawie przejmowania nieruchomości w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa.
 10. wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej do nieruchomości przekazywanej Agencji Mienia Wojskowego;
 11. realizacja ustawy o lasach - wnioskowanie o przekazanie w użytkowanie wieczystej osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych;
 12. realizacja ustawy Prawo wodne - prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa.
 13. realizacja przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.