Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zadania

Dział Rejestracji Pojazdów:

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie:
  • czasowej rejestracji pojazdów,
  • rejestracji pojazdów,
  • profesjonalnej rejestracji pojazdów,
  • wyrejestrowywanie pojazdów,
  • wycofania czasowego pojazdów z ruchu,
  • nadania cech identyfikacyjnych oraz wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczek znamionowych,
  • nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku terminowego zarejestrowania pojazdu, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
 2. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdów.
 3. Wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów i oznaczeń pojazdów.
 4. Wpisywanie na wniosek właścicieli, odpowiednich adnotacji oraz zmian w dowodach rejestracyjnych.
 5. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 6. Sporządzenie i wysyłanie do właściwych organów podatkowych comiesięcznych sprawozdań w zakresie pojazdów zarejestrowanych, wyrejestrowanych, wycofanych czasowo z ruchu oraz podlegających podatkowi od środków transportowych.

Dział Praw Jazdy:

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie:
  • wydania uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydawania międzynarodowych praw jazdy, 
  • wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
  • kierowanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia, 
  • kierowanie kierujących pojazdami, w razie uzasadnionych zastrzeżeń, do sprawdzenia ich kwalifikacji,
  • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, 
 2. Potwierdzanie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej.
 3. Wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
 4. Prowadzenie postępowań i wydawanie stosownych decyzji administracyjnych w zakresie: 
  • cofania i  przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, 
  • zatrzymywania i zwrotu dokumentów praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem,
  • kierowania kierujących pojazdami na: kontrolne sprawdzanie kwalifikacji, kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, badania lekarskie, badania psychologiczne.
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców.
 6. Prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców.
 7. Sporządzanie, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców  oraz liczby uwzględnionych skarg na dany ośrodek.

Pozostałe zadania wydziału: 

 1. Zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy.
 2. Wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na:
  • wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym
  • na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 3. Wydawanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja).
 4. Wydawanie, zmiana i cofanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób/rzeczy.
 5. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I i II.
 6. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi stacjami.
 7. Wydawanie uprawnień dla diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 8. Wydawanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
 9. Wydawanie, zmiana i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 10. Wydawanie, zmiana i cofanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
 11. Opiniowanie wydania lub zmiany zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób dla Urzędu Marszałkowskiego na linie komunikacyjne przebiegające przez Powiat Karkonoski.
 12. Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu wymogu zdolności finansowej.
 13. Przekazywanie danych przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).
 14. Wpisywanie, aktualizowanie oraz usuwanie uprawnień w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 15. Prowadzenie postępowań związanych z pojazdami usuniętymi z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz wydawanie decyzji w tych sprawach.
 16. Wydawanie postanowień oraz decyzji dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny.
 17. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów.
 18. Prowadzenie ewidencji uprawnionych diagnostów.
 19. Wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej w posiadaniu wydziału, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 20. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 21. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.