Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zadania

Zadania Wydziału:

 1.  analiza rocznych projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu, wniosków o udzielenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, innych planowanych zadań z zakresu edukacji publicznej oraz promocji i ochrony zdrowia;
 2. opracowywanie propozycji do projektu budżetu Powiatu w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz dziale 851 "Ochrona zdrowia" oraz informacji z wykonania planu budżetu Powiatu w tych działach;
 3. przygotowywanie propozycji dokonania zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych w działach 801, 854 i 851 oraz podziału dodatkowych kwot subwencji oświatowej i dotacji celowych na zadania z zakresu działania Wydziału;
 4. podejmowanie działań w celu pozyskiwania do budżetu powiatu dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu działania Wydziału;
 5. realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, w tym wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne;
 6. promowanie działań edukacyjnych i ochrony zdrowia realizowanych na terenie Powiatu;
 7. wykonywanie zadań wynikających z umów i porozumień z innymi podmiotami w zakresie edukacji publicznej oraz promocji i ochrony zdrowia.
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu z zakresu działania Wydziału;
 9. prowadzenie nadzoru w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu;
 10. realizowanie zadań związanych z bazą danych Systemu Informacji Oświatowej dotyczących szkół i placówek na szczeblu Powiatu;
 11. prowadzenie spraw związanych z możliwością zakładania na terenie Powiatu przez osoby prawne i fizyczne niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 12. prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek, które uzyskały wpis do powiatowej ewidencji oświatowych jednostek niepublicznych;
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu niepublicznej jednostce oświatowej;
 14. wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej Powiatu;
 15. prowadzenie spraw związanych z realizacją orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dotyczącego spełniania obowiązku szkolnego lub nauki w szkołach specjalnych lub ośrodkach objętych systemem oświaty przez dzieci lub młodzież zamieszkałą na terenie Powiatu Karkonoskiego. Współdziałanie w tym zakresie z innymi powiatami na terenie kraju;
 16. wykonywanie zadań wynikających z procedury dokonywania oceny pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych oraz przygotowanie projektu oceny pracy dyrektora;
 17. prowadzenie spraw związanych z nadaniem nauczycielowi szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz postępowania wyjaśniającego do odwołania się nauczyciela od decyzji w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wydanej przez dyrektora jednostki prowadzonej przez Powiat;
 18. prowadzenie rejestru wydanych nauczycielom zaświadczeń związanych z egzaminem na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 19. prowadzenie rejestru wydanych przez Starostę Karkonoskiego decyzji w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 20. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu nagród specjalnych za osiągnięcia zawodowe;
 21. koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, w tym z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat;
 22. wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem stypendium Starosty Karkonoskiego uczniom szkół ponadpodstawowych;
 23. analizowanie projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego;
 24. współdziałanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną i organizacjami związków zawodowych w sprawach wymagających uzgodnienia, porozumienia lub opinii;
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.