Logo Powiatu Karkonoskiego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres:
ul. Podchorążych 15
III piętro, pokój 308
58-500 Jelenia Góra

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek:7.30-15.30
środa: 7.30-16.30
czwartek:7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Telefon:
75 647 31 11 Michał Słomski

E-mail: prk@powiatkarkonoski.eu

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać konsumenci, tj. osoby, które nabywają towar (rzecz ruchomą) bądź też zawierają umowę z przedsiębiorcą dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą.

Porady prawne mieszkańcom powiatu karkonoskiego udzielane są:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • korespondencyjnie.

Rzecznik udziela porad i informacji bezpłatnie.

Zwracając się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów konsumenci powinni posiadać wniosek o interwencję (wzór wniosku w załączniku) zawierający:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wnioskodawcy,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy wraz z jego danymi adresowymi,
 3. szczegółowy opis sprawy,
 4. sprecyzowanie żądań (wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy),
 5. do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą:
  • dowód zakupu (paragon, faktura) bądź umowę o świadczenie usługi, której sprawa dotyczy,
  • zgłoszenie reklamacyjne,
  • odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy,
  • wszelką korespondencję w sprawie.

Dokumenty można składać osobiście bądź przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną.

Pliki do pobrania:

wniosek_konsumenta_do_rzecznika.pdf
Format: pdf, 381.59 kB
wniosek_konsumenta_do_rzecznika.doc
Format: doc, 89.5 kB