Logo Powiatu Karkonoskiego
Powróć do: Dla Mieszkańców

Transport osób niepełnosprawnych

Baner EU

Karkonoski door-to-door | Usługa transportu indywidualnego

Przypominamy, że Powiat Karkonoski  w dalszym ciągu tj. w okresie trwałości projektu do dn. 30.04.2024 r. świadczy nieodpłatnie usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu „Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego”. Celem usługi jest poprawa dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, a także wsparcie w aktywizacji społecznej, zawodowej edukacyjnej lub zdrowotnej. Dzięki usłudze mieszkańcy Powiatu mogą dotrzeć np. do urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach zlokalizowanych na terenie Powiatu, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego granicami (w szczególności w Jeleniej Górze). Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.

Kto może skorzystać z bezpłatnej usługi transportowej?

Projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Karkonoskiego o ograniczonej mobilności. Są to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także wszyscy którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikające z ograniczonej sprawności.

Warunkiem skorzystania z usługi jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie w terminie 3 dni przed pierwszym skorzystaniem z usługi.

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu?

Usługę można zamawiać poprzez przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres: pomoc-d2d@powiatkarkonoski.eu lub dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu: 500 060 146 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę i przynajmniej 3 dni wcześniej, złożył na nią zapotrzebowanie oraz otrzymał potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w planowanym terminie.

Podczas kontaktu z dyspozytorką osoba zainteresowana transportem, zostanie poproszona o podanie m.in. swoich danych osobowych, terminu przejazdu, a także celu transportu oraz zapotrzebowania na asystę drugiej osoby podczas świadczenia usługi.

Czas realizacji projektu

Nieodpłatne świadczenie usługi transportowej door to door obejmuje okres od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Dofinansowanie projektu

Otrzymany przez Powiat Karkonoski grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 474.739,64 zł przeznaczono na zakup busa dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zakup schodołazu umożliwiającego dowóz osoby do pojazdu z miejsc niedostępnych, zatrudnienie kierowcy i dyspozytora usługi.

Projekt pn. „Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadnia to kwota 474.739,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 400.110,57 zł, co stanowi  84,28 %,
Wkład Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 74.629,07 zł co stanowi 15,72 %.

Pliki do pobrania:

Regulamin usługi Karkonoski door-to-door
Format: pdf, 225.84 kB
Formularz zgłoszeniowy (.pdf)
Format: pdf, 138.67 kB
Formularz zgłoszeniowy (.docx)
Format: docx, 72.77 kB
Ankieta satysfakcji Użytkownika
Format: docx, 84.88 kB