Logo Powiatu Karkonoskiego
Powróć do: Dla Mieszkańców

Transport osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku Powiat Karkonoski wznawia świadczenie nieodpłatnej usługi transportowej door-to-door (od drzwi do drzwi), obecnie w ramach „Programu osłonowego w zakresie organizacji transportu „door-to-door” na terenie powiatu karkonoskiego”.

 Program skierowany jest do mieszkańców powiatu karkonoskiego o ograniczonej mobilności związanej z niepełnosprawnością oraz mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikające z ograniczonej sprawności, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich, gdy korzystają z przewozu wraz opiekunem oraz złożą dokumenty rekrutacyjne wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów do skorzystania z „door-to-door” i otrzymają zwrotne potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do przewozu. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą dotrzeć np. do urzędu, przychodni zdrowia czy na rehabilitację. Usługa realizowana jest na terenie powiatu karkonoskiego, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego granicami (w szczególności w Jeleniej Górze). Osoba korzystająca z przewozu zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.

Zgłoszenia na przewozy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.00:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomoc-d2d@powiatkarkonoski.eu;
- telefonicznie pod dedykowanym numerem telefonu: 500 060 146
- bądź na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem wykonania usługi.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie głównej powiatu karkonoskiego. Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę  i przynajmniej 3 dni wcześniej złożył na nią zapotrzebowanie i otrzymał potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w planowanym terminie. Podczas kontaktu z dyspozytorką osoba zainteresowana transportem zostanie poproszona o podanie m.in. swoich danych osobowych, terminu przejazdu, celu transportu oraz zgłosić ewentualne zapotrzebowanie na asystę drugiej osoby podczas przejazdu. 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH.docx
Format: docx, 24.73 kB
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH.pdf
Format: pdf, 95.25 kB
Formularz zgłoszeniowy.pdf
Format: pdf, 57.19 kB
Formularz zgłoszeniowy.docx
Format: docx, 13.92 kB
Ankieta satysfkacji.docx
Format: docx, 35.13 kB